Simulatie

De klant kan ons voorstel visualiseren met een computersimulatie waarin het “volledige” proces te zien is. Zo wordt er een beter beeld geschetst van eventuele obstakels in de realisatie van de oplossing en kan er worden gekeken naar eventuele alternatieven, etc.  Kortom, we laten zien hoe de gestelde doelen in de praktijk kunnen worden gerealiseerd voordat de klant zijn eindgoedkeuring aan onze offerte geeft.